Zdrowie Publiczne - BANK PRAKTYK WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA

Przejdź do treści

Menu główne:Przychodnia Specjalistyczna Combi-Med istnieje od 1990 roku, a od 2005 roku funkcjonuje w formie Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Combi-Med. Sp. z o.o. w Częstochowie. 
Oferujemy leczenie w ramach POZ, AOS, stomatologii. 
Jako jedyni na rynku usług posiadamy również Chirurgię Jednego Dnia oraz własne Laboratorium, które wykonuje szeroki zakres badań. 
Zatrudnieni u nas lekarze to specjaliści z dużym doświadczeniem. 
Od 14.12.2007 roku posiadamy Certyfikat ISO 9001:2000 z zakresu Ambulatoryjnej Podstawowej i Specjalistycznej Opieki Medycznej oraz Chirurgii krótkoterminowej.

APLIKACJA

Przychodnia Specjalistyczna Combi-Med przyjmie na praktyki Studentów Wydziału Zarządzania z Kierunku Zdrowie Publiczne

Wymiar praktyk 120 godzin lub 3 tygodnie


ADRES JEDNOSTKI

Przychodnia Specjalistyczna Combi-Med

ul. Dekabrystów 17/19
42-218 Częstochowa
tel. (34) 322 51 97

e-mail: nzozcombimed@op.pl


STRONA WWW JEDNOSTKI

www.combi-med.pl
DOZ.PL

NZOZ PRZYCHODNIA NADRZECZNA Sp. z o.o.

APLIKACJA

NZOZ Przychodnia Nadrzeczna przyjmie na praktyki Studentów Wydziału Zarządzania z Kierunku Zdrowie Publiczne

Wymiar praktyk 120 godzin lub 3 tygodnie


ADRES JEDNOSTKI

NZOZ Przychodnia Nadrzeczna

ul.Nadrzeczna 34/40
42-218 Częstochowa

tel. 34 368 29 52

e-mail: zoznadrzeczna@poczta.onet.pl


 


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką placówką świadczącą usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne osobom wymagającym
całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności.
Placówki w zależności od tego, dla kogo są przeznaczone, dzielą się na domy pomocy
społecznej dla:

- osób w podeszłym wieku,

- osób przewlekle somatycznie chorych,

- osób przewlekle psychicznie chorych,

- dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie,

- dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie,

- osób niepełnosprawnych fizycznie,

- osób uzależnionych od alkoholu.


APLIKACJA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przyjmie na praktyki Studentów Wydziału Zarządzania z Kierunku Zdrowie Publiczne

Wymiar praktyk 120 godzin lub 3 tygodnie


ADRES JEDNOSTKI

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2
42-217 Częstochowa

tel.: (34) 37 24 200

e-mail: mops@czestochowa.um.gov.pl


STRONA WWW JEDNOSTKI

www.mops.czestochowa.pl


 

Sanitarno Epidemiologiczna w Radomsku

Państwowa Inspekcja Sanitarna jest powołana, na mocy ustawy z dnia 14 marca 1985r. (t.j.Dz.U. z 2015r. poz. 1412) do realizacji zadań
z zakresu zdrowia publicznego, w szczególności poprzez sprawowanie nadzoru nad warunkami:
  

higieny środowiska, higieny pracy w zakładach pracy, higieny procesów nauczania i wychowania, higieny wypoczynku oraz rekreacji, zdrowotnymi żywności, żywienia
i przedmiotów użytku, higieniczno
 
 sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne
w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym także zakaźnych
i zawodowych


Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Radomsku kieruje Dyrektor/ Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku Małgorzata Widawska, Specjalista Zdrowia Publicznego, który organizuje pracę i odpowiada za całokształt jej działalności. Państwowy powiatowy inspektor sanitarny jest organem rządowej administracji zespolonej w powiecie. 


APLIKACJA

Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Radomsku przyjmie na praktyki Studentów Wydziału Zarządzania z Kierunku Zdrowie Publiczne

Wymiar praktyk 120 godzin lub 3 tygodnie


ADRES JEDNOSTKI

Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Radomsku
al. Jana Pawła II 9
97-500 Radomsko

godziny otwarcia: poniedziałek  piątek: 07:30  15:05
e-mail: psse.radomsko@pis.gov.pl

Sekretariat: 44 685-23-50
Sekcja Nadzoru Epidemiologii: 44 685-23-51
Sekcja Nadzoru Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku: 44 685-13-98
Sekcja Nadzoru Higieny Środowiska: 44 685-20-82
Administracja i Kadry: 44 685-23-50 wew. 19
Księgowość: 44 685-23-50 wew. 17


STRONA WWW JEDNOSTKI

www.psse.radomsko.pl

 

http://wsnlc.pl/wp-content/uploads/2016/09/logo-1.png


Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr Emila Cyrana w Lublińcu jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej, jednostką samorządową Województwa Śląskiego.
Podstawowym celem Szpitala jest udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu:
- stacjonarnej psychiatrycznej opieki zdrowotnej,
- ambulatoryjnej specjalistycznej opieki zdrowotnej,
- diagnostyki medycznej,
- orzekania o stanie zdrowia i czasowej niezdolności do pracy,
- profilaktyki i promocji zdrowia

APLIKACJA

Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr Emila Cyrana w Lublińcu przyjmie na praktyki Studentów Wydziału Zarządzania z Kierunku Zdrowie Publiczne

Wymiar praktyk 120 godzin lub 3 tygodnie


ADRES JEDNOSTKI

Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr Emila Cyrana

ul. Grunwaldzka 48
42-700 Lubliniec
tel. +48 34 353 28 00
     +48 34 353 28 10
e-mail: wsnlc@gazeta.pl

STRONA WWW JEDNOSTKI

www.wsnlc.pl

 
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Częstochowie jest podmiotem leczniczym, podejmującym działania w zakresie medycyny zachowawczej
i zapobiegawczej.Naszym celem jest ochrona zdrowia mieszkańców powiatu grodzkiego i ziemskiego częstochowskiego. Działamy na podstawie Ustawy z dnia
14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1412 z późn. zm.) Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Częstochowie realizując swoje statutowe zadania  przeprowadza czynności kontrolne, wykonuje badania i pomiary środowiskowe, analizy laboratoryjne, prowadzi działalność przeciwepidemiczną
oraz inicjuje i organizuje działalność z zakresu promocji zdrowia i oświaty zdrowotne Celem naszej pracy jest ochrona zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych.  Zapobieganie powstawaniu chorób zakaźnych i zawodowych oraz nadzorowanie warunków higieny środowiska.
Pod nadzorem Stacji są również warunki pracy, procesy nauczania i wychowania , wypoczynku i rekreacji. Nadzór prowadzony jest także w zakresie produkcji,
magazynowania i sprzedaży żywności, kosmetyków, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością,  jak również  warunków higieniczno-sanitarnych
w placówkach ochrony zdrowia i obiektach użyteczności publicznej. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Częstochowie, obejmuje swoim działaniem miasto Częstochowę (227270 mieszkańców) oraz powiaty ziemskie z miastami Blachownią, Koniecpolem oraz 16 gminami: Blachownia, Dąbrowa Zielona, Janów, Kamienica Polska, Kłomnice, Koniecpol, Konopiska, Kruszyna, Lelów, Mstów, Mykanów, Olsztyn, Poczesna, Przyrów, Rędziny, Starcza (135517 mieszkańców. Łącznie nadzorem objętych jest 362787 mieszkańców. Pod nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Częstochowie  znajduje się 7149 obiektów.


APLIKACJA

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Częstochowie przyjmie na praktyki Studentów Wydziału Zarządzania z Kierunku Zdrowie Publiczne

Wymiar praktyk 120 godzin lub 3 tygodnie


ADRES JEDNOSTKI

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

ul. Jasnogórska 15A
42-200 Częstochowa

tel. 34 344-99-00
     34 344-99-01

e-mail: psse.czestochowa@pis.gov.pl


STRONA WWW JEDNOSTKI

www.psse.czest.pl 


APLIKACJA

Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie przyjmie na praktyki Studentów Wydziału Zarządzania z Kierunku Zdrowie Publiczne

Możliwe jest również odbycie praktyk w jednostce Gminnej Urzędu Pracy w Koniecpolu
Wymiar praktyk 120 godzin lub 3 tygodnie


ADRES JEDNOSTKI W CZĘSTOCHOWIE

Powiatowy Urząd Pracy

ul. Szymanowskiego 15
42-217 Częstochowa

tel. 34 370-61-00

e-mail: kacz@praca.gov.pl


ADRES JEDNOSTKI W KONIECPOLU

Gminne Centrum Pracy w Koniecpolu

ul. Rzeczna 29
42-230 Koniecpol
Telefon: 34 355-14-12

e-mail: kaczko@praca.gov.pl


STRONA WWW JEDNOSTKI

www.pup.czestochowa.pl


 

DPS Częstochowa


Dom Pomocy Społecznej w Częstochowie przy ul. Kontkiewicza 2 funkcjonuje od grudnia 2000 roku. Ośrodek usytuowany jest w dzielnicy Wyczerpy-Aniołów nieopodal rzeki Warty i szlaków turystycznych przecinających Jurę Krakowsko - Częstochowską. Placówka to jednostka budżetowa miasta Częstochowy przeznaczona dla osób przewlekle psychicznie chorych. Jest to nowoczesny kompleks budynków, przystosowanych do całodobowej opieki nad 192 Pensjonariuszami obojga płci. W obiekcie oprócz pokoi mieszkalnych znajduje się duża jadalnia, gabinety fizjoterapii, sala widowiskowa, biblioteka, czytelnia, kaplica oraz pracownie terapii zajęciowej.

Nad stanem zdrowia Podopiecznych czuwa odpowiednio wykwalifikowana kadra. Pensjonariusze mogą rozwijać swoje zdolności, wybierając zajęcia z bogatej oferty programowej, jaką proponuje placówka. W budynku znajduje się kawiarenka, dzięki czemu Podopieczni mogą zakupić artykuły pierwszej potrzeby bez wychodzenia na zewnątrz. Duży ogród z szerokimi alejkami i bogatą infrastrukturą zachęca do spacerów i rekreacji  w porze letniej. Ośrodek jest w pełni dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Przestronne windy i wygodne podjazdy zapewniają pełen komfort poruszania się. W roku 2016 placówka otrzymała wyróżnienie Prezydenta Miasta Częstochowy jako miejsce przyjazne osobom z niepełnosprawnością. Zarówno wystrój DPS, jak i przyjaźnie nastawiony personel sprawiają, że panuje tutaj domowa atmosfera. W 2016 roku, dzięki współpracy z Fundacją Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie Bez Barier”, wyremontowano jedno z pomieszczeń ,  w wyniku czego powstał „Kącik Babci i Dziadka”, który służy zarówno Mieszkańcom DPS, jak i Seniorom z Dzielnicy i całego miasta Częstochowy.


APLIKACJA

Dom Pomocy Społecznej w Częstochowie przy ul. Kontkiewicza 2 w Częstochowie przyjmie na praktyki Studentów Wydziału Zarządzania z Kierunku Zdrowie Publiczne

Wymiar praktyk 120 godzin lub 3 tygodnie


ADRES JEDNOSTKI

Dom Pomocy Społecznej w Częstochowie
ul. Kontkiewicza 2
42-200 Częstochowa

tel.
(034) 364 38 10
     (034) 364 38 15

e-mail: dps@dps.czest.pl


STRONA WWW JEDNOSTKI

www.dps.czest.pl


 
Copyright 2016. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego