Wszystkie kierunki - BANK PRAKTYK WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA

Przejdź do treści

Menu główne:
SPS Polska Sp. z o.o.


Jesteśmy firmą produkcyjno – handlową, która od wielu lat działa w sektorze komponentów dla branż: kaletniczej, obuwniczej, introligatorskiej, odzieżowej i innych.


Poszukujemy kandydata / kandydatki na stanowisko

STAŻYSTA W DZIALE HANDLOWYM (B2B)


Od kandydatów wymagamy

znajomości języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,

biegłej obsługi komputera i pakietu Office,

wykształcenia wyższego lub kształcenia się na ostatnim roku studiów na kierunkach  związanych z zarządzaniem i finansami

czynnego prawa jazdy kat. B

zaangażowania i dyspozycyjności.

Mile widziane będzie zainteresowanie szeroko rozumianą branżą mody i wzornictwa.


Kandydatom proponujemy:

staż oparty o umowę o pracę (1 rok),

zdobycie doświadczenia i wiedzy praktycznej poprzez czynny udział w pracy działu handlowego,

możliwość współpracy z czołowymi markami na polskim rynku,

możliwość podjęcia stałego zatrudnienia po okresie stażu.


Zainteresowanych prosimy o przesyłanie CV na adres:biuro@spspolska.eu lub poprzez formularz kontaktowy na stronie www.spspolska.pl/kariera


STRONA WWW FIRMY

www.spspolska.pl


ZAKŁADY PRODUKCYJNO-USŁUGOWE CHEMEKS Sp. z o.o. oferują studentom możliwość odbycia staży lub praktyk zawodowych


Zakłady Produkcyjno – Usługowe Chemeks są prywatną spółką z ograniczoną odpowiedzialnością o kapitale wyłącznie polskim.
Firma została zarejestrowana w 1987 roku w wyniku przekształcenia małej firmy prywatnej istniejącej od 1956 roku.
W tym czasie nastąpił jej dynamiczny rozwój.
Uruchomiono nowoczesną snowalnię, barwiarnię, wydział drukowania tkanin i dzianin.
Powstały nowoczesne wydziały tkalni oraz produkcji firan i dzianin, wyposażone w najnowsze maszyny i technologie.
W oparciu o własne patenty i opracowania podjęta została produkcja szeregu nowych na polskim rynku asortymentów towarowych branży tekstylnej.
Do produkcji tkanin, firan i dzianin stosuje się najwyższej jakości przędze, a środki wykańczalnicze są przyjazne dla środowiska.

Naszymi odbiorcami są uznane w kraju i za granicą firmy odzieżowe, kaletnicze, reklamowe oraz hurtownie i sklepy.
 
Klientom proponujemy firany, galanterię stołową – serwety, obrusy, bieżniki, tkaniny dekoracyjne, tkaniny odzieżowe damskie i męskie, tkaniny specjalne, rolety okienne.


Po okresie stażowym istnieje możliwość kontynuowania współpracy na podstawie umowy cywilno-prawnej lub umowy o pracę.

 

WYMAGANE KOMPETENCJE

biegła znajomość języka angielskiego

profesjonalna obsługa komputera

łatwość uczenia się pracy z programami wspierającymi działalność eksportową przedsiębiorstwa.

 

OSOBA DO KONTAKTU

Andrzej Broniewski

tel. +48 665 000 500;  

e-mail: broniewski.andrzej@gmail.com


STRONA WWW FIRMY

www.chemeks.pl


STAŻ POLECANY PRZEZ REGIONALNĄ IZBĘ PRZEMYSŁOWO HANDLOWĄ W CZĘSTOCHOWIE !!!


 
BANK MILLENNIUM jest jedną z największych instytucji finansowych w Polsce.

Mocną pozycję zawdzięczamy wieloletniemu doświadczeniu, zrozumieniu potrzeb Klientów oraz nieustannemu doskonaleniu oferowanych usług.

 

OFERUJEMY

Praktykę wakacyjną na umowę o praktyki absolwenckie na okres 2 -3 miesięcy

Wynagrodzenie za praktykę

Wsparcie Opiekuna praktyki
Życzliwą atmosferę pracy w doświadczonym zespole

 

Miejsce praktyki: Częstochowa

 

GŁÓWNE ZADANIA

Zapoznanie się z procedurami i przepisami związanymi z pracą w Departamencie Bankowości Przedsiębiorstw

Uczestniczenie w procesie otwierania rachunków, uruchamiania kredytów i zakładania lokat

Tworzenie raportów

Pomoc w przygotowaniu zaświadczeń i opinii oraz bieżące wsparcie pracy Konsultanta i Doradcy Bankowego

Zapoznanie się i obsługa systemów informatycznych stosowanych w Banku

Przyjmowanie i wprowadzenie reklamacji

Obsługa bieżąca korespondencji

Archiwizacja dokumentacji


WYMAGANIA

Mile widziani studenci, którzy ukończyli III rok studiów oraz absolwenci kierunków:
finanse i bankowość, ekonomia oraz pokrewne

Podstawowa znajomość produktów bankowych

Predyspozycje do pracy z Klientem

Umiejętności sprzedażowe

Komunikatywność

Dobra organizacja pracy

Znajomość języka angielskiego będzie dodatkowym atutem

 

REKRUTACJA

www.bankmillennium.pl/kariera/kontakt/

W formularzu wpisz nr ref.: MB/BP/Częstochowa.

Informujemy że skontaktujemy się z wybranymi osobami.

 

Prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w  ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji

(zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych).


STRONA WWW FIRMY

www.bankmillennium.pl

 

 

      


Podstawowym celem praktyki  zawodowej odbywanej w Firmie JAMAR sp. jawna  jest nabycie umiejętności  praktycznych, uzupełniających i pogłębiających
wiedzę uzyskaną przez studentów w czasie zajęć dydaktycznych na uczelni (integracja wiedzy teoretycznej i praktycznej). Praktyki zawodowe mają dać studentom możliwość poznania oczekiwań potencjalnych przyszłych pracodawców względem pracowników w zakresie wiedzy ,umiejętności i postaw etycznych. Student
poprzez praktyki zawodowe ma szansę utrwalenia ,zademonstrowania i zweryfikowania swoich umiejętności,a także prezentacji chęci do pracy, co może
w przyszłości znacznie ułatwić znalezienie satysfakcjonującej go pracy.   

Studentom proponujemy:

elastyczne terminy do ich odbycia - indywidualnie ustalane -
zdobycie doświadczenia zawodowego  jeszcze w trakcie kształcenia się na uczelniach   

  

Firma JAMAR Sp. jawna w czasie odbywanych przez Państwa praktyk będzie mieć możliwość poznania potencjalnych przyszłych pracowników ,wykorzystania waszej  pracy i wiedzy , a także nierzadko wpływać na dalszy przebieg wybranych  studiów  ; w tym na wybór specjalizacji ,kierunku studiów np. II stopnia
lub zainspirować do podjęcia dalszego kształcenia w ramach szkoleń, kursów itp. w celu zdobycia określonych , pożądanych przez pracodawcę kompetencji
i umiejętności zawodowych

  

PROGRAMY PRAKTYK  

DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI

Zadania ogólne o charakterze administracyjnym

zapoznanie się z formą prawną, strukturą organizacyjną, regulaminami  wewnętrznymi, zasadami pracy i sposobem funkcjonowania Firmy
zapoznanie się z procesem obiegu dokumentów potrzebnych do analiz i sprawozdawczości spółki
zapoznanie się z ogólnymi zadaniami realizowanymi we wszystkich komórkach organizacyjnych Firmy
obserwowanie w jaki sposób w Firmie przestrzegane są te w/w regulaminy , wykonywane zadania i powierzone obowiązki


Zadania szczegółowe dotyczące pracy działu księgowości

zapoznanie się z organizacją pracy w dziale księgowości; podział prac  księgowych, zakresy obowiązków i odpowiedzialności  pracowników

zapoznanie się z zasadami (polityka) rachunkowości, Zakładowy Plan Kont obowiązujący w Firmie, zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych

dokumentacja finansowo- księgowa ,zasady ewidencjonowania i dekretowania Faktur oraz innych dowodów księgowych ,interpretacja zapisów księgowych

uzgadnianie ewidencji analitycznej i syntetycznej kont księgowych

zapoznanie się obowiązującymi przepisami prawa z zakresu rachunkowości ,   podatków ,  prawa pracy…i zasadami ich przestrzegania

zapoznanie się ze stosowanym oprogramowaniem finansowo – księgowym oraz innymi programami komputerowymi wykorzystywanymi w rachunkowości

zapoznanie się z zasadami rozliczeń z kontrahentami ,instytucjami publicznoprawnymi (Urzędy Podatkowe, ZUS ,Banki…… ),pracownikami

zapoznanie się z aktywami i pasywami spółki (środki trwałe , indeksy, magazyny, klienci, kapitały, dostawcy ...)

zapoznanie się z zasadami odpowiedzialności pracowników za powierzone składniki majątkowe spółki ( weryfikacja poprzez inwenturę )
zapoznanie się z podstawami sporządzania podstawowych sprawozdań finansowych : rachunek wyników , bilans  ; podatkowych : deklaracja PIT ,VAT , CIT ….. ; statystycznych F01 …..

zapoznanie się z zasadami komunikowania się z bankami (Home Banking ) obsługującymi Firmę

zapoznanie się z podstawami prowadzenia dokumentacji kadrowo – płacowej zatrudnianych pracowników
archiwizowanie i przechowywanie dokumentacji finansowo-księgowej

 

DZIAŁ CONTROLLINGU
struktury  budżetów firmy (o ile praktyka będzie w miesiącach, w których trwają prace nad budżetem)

zakres i szczegółowość  ewidencji controllingowej

zakres zadań działu

obieg dokumentów

systemem ERP w obszarze wykorzystywanym przez dział controllingu i prowadzonym w firmie rachunkiem kosztów (ogólnie

DZIAŁ HANDLOWY

konkurencja ( analiza konkurencji)

poszukiwanie nowych klientów na rynkach zagranicznych 

poznanie procedur w zarządzaniu kontaktami z klientami 

odpowiadanie na zapytania 

tworzenie ofert 

fakturowanie

zarządzanie zamówieniami   

DZIAŁ PRODUKCJI

zapoznanie się z zakładem przemysłowym, z jego strukturą organizacyjną, z organizacją wydziałów produkcyjnych, zasadami procesów technologicznych, z pracy
zmiany produkcyjnej, poznanie profilu produkcyjnego, obiegu dokumentów dotyczących działalności produkcyjnej, poznanie systemu zarządzania kadrami (dobór i
kształcenie kadr), specyfiki pracy oraz praktycznych zagadnień na różnych stanowiskach;

zapoznanie z systemami zarządzania procesami produkcyjnymi – procesy produkcyjne oraz ich planowanie, konstrukcyjne, technologiczne i organizacyjne przygotowanie produkcji, planowanie i ustalanie czasu pracy, cykl produkcyjny, organizacja produkcji a organizacja pracy;

zapoznanie się z przepływem materiałów, system organizacji dostaw, gospodarką magazynową i zapasam;

zapoznanie się z podstawowymi technologiami przygotowania surowców, technologiami wytwarzania oraz obróbki wyrobów, zapoznanie z podstawowym

wyposażeniem technicznym i technologicznym zakładu, z wyposażeniem materiałowo – narzędziowym, z maszynami i urządzeniami wykorzystywanymi przy

produkcji wyrobów;

DZIAŁ TECHNICZNY

Podczas praktyki student będzie mógł : 

poznać specyfikę pracy inżyniera w środowisku zbliżonym do przyszłego miejsca pracy absolwenta

zdobyć doświadczenie poprzez realizację zadań praktycznych (pod nadzorem osoby  upoważnionej) m.in. z wykorzystaniem wiadomości teoretycznych z zakresu

objętego  dotychczasowym programem nauczania

zdobyć doświadczenie w pracy zespołowej

zapoznać się z  wymaganiami  przyszłych pracodawców

brać udział w pracach remontowych, pomiarowych, montażowych, obsłudze urządzeń  itp., w zakresie odpowiadającym posiadanym uprawnieniom i

umiejętnościom

poznać wybrane układy sterowania i systemów pomiarów stosowanych w zakładzie. 

DZIAŁ KADR

zapoznanie się z zasadami pracy, procedurami i przepisami prawa pracy
ewidencja danych osobowych pracowników, 

zasady klasyfikowania i przechowywania dokumentacji pracowniczej związanej z nawiązaniem stosunku pracy,

zadania związane z procesem zatrudniania i zwalniania pracowników,
zadania związane z procesem szkolenia pracowników,
prowadzenie akt osobowych w trakcie zatrudnienia,
pomoc przy archiwizacji dokumentów kadrowych,
zapoznanie z programem kadrowym


ADRES FIRMY

Zakład Produkcji Spożywczej JAMAR Szczepaniak sp. j.

ul. ALBERTÓW 69, 42-165 LIPIE

Dział Kadr:
tel.: +48 34 310 47 34

       +48 34 310 47 35

e-mail: rekrutacja@jamar.pl

link rekrutacja: jamar.pl/praca/


STRONA WWW FIRMY

www.jamar.pl