Staże dla studentów - BANK PRAKTYK WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA

Przejdź do treści

Menu główne:

 WIĘCEJ INFORMACJI POD LINKIEM

 www.cemex.pl/pid-program-praktyk-letnich.aspx


 LUB LINKIEM PRACA.PL

 www.praca.pl/s-cemex.html?p=cemex


 FANPAGE CEMEX:

 www.facebook.com/CEMEXdlaStudentow/

 


PRAKTYKI I STAŻE ZAGRANICZNE IAESTE

 

 IAESTE (The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience) to stowarzyszenie działające już ponad 65 lat


 Od początku swojego istnienia IAESTE zorganizowało wymiany dla 350 000 studentów które odgrywają kluczową rolę w rozwoju młodych

 inżynierów i naukowców. Jesteśmy organizacją non profit, a wszyscy nasi członkowie pracują na zasadzie wolontariatu

 

 Przez 65 lat organizacja rozrosła się do potężnych rozmiarów zasilając swoje szeregi członkami z 88 krajów oraz nawiązując współpracę
 z ponad 5000 firmami i instytucjami

 

 POZNAJ OFERTY

  Exchange iaeste offers

 

 ADRES:

 Stowarzyszenie IAESTE Polska
 ul. Waryńskiego 6/41
 00-631 Warszawa
 NIP: 701-00-27-381
 Tel: +48 22 378 44 75

 E-mail: poland@iaeste.org


STRONA WWW ORGANIZACJI

www.iaeste.pl


INFORMACJE DOTYCZĄCE WYJAZDÓW NA PRAKTYKI ZAGRANICZNE DOSTĘPNE U KOORDYNATORA
KOMITETU LOKALNEGO IAESTE PRZY POLITECHNICE CZĘSTOCHOWSKIEJ

DR INŻ. JAROSŁAWA JASIŃSKIEGO

E-MAIL: jarjasinski@o2.pl

POKÓJ 307 WZ